ARCHIDIECEZJALNY DOM REKOLEKCYJNY
11-036 Gietrzwa³d, telefax 89 512 32 66, tel. kom. 606 758 273
e-mail:biela@rubikon.net.pl